som Aristoteles

Med Truser På...

alle første til beklage det ikke gikk..